Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark med omkringliggende verneområder er et av de største sammenhengende verneområdene på fastlands- Norge. I Dovrefjell-Sunndalsfjella kan du oppleve et variert landskap med både geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske attraksjoner. Her finnes et nær intakt økosystem med blant annet villrein, jerv, fjellrev, ravn og kongeørn. Den eneste norske moskusstammen holder også til på Dovrefjell.

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark gir mange muligheter for friluftsliv.  Den Norske Turistforening har noen merkete stier og løyper mellom turisthyttene. Hvis du ferdes i disse områdene er det viktig å ta hensyn til villreinen, spesielt om vinteren og våren. I de indre delene av nasjonalparken er det få merkete stier og løyper.

Les mer om Dovre- og Sunndalsfjella nasjonalpark her.