Trollheimen ligger i grensetraktene mellom Nordmøre og Trøndelag. Fjellområdets naturkvaliteter innfrir fullt ut de forventninger som navnet Trollheimen innebærer. Er du ikke overtroisk fra før, så kan du bli det etter en fottur i disse fjella! Trollhetta, Trolla, Trollbotn og Litjhelvetet  er navn som understreker sjela i denne fjellheimen.

Trollheimen har store variasjoner i naturtyper som skapes gjennom de grønne dalene som skjærer seg inn mellom høge fjell. Dalene er skogkledde og frodige, og i noen av dem er det fortsatt seterdrift.

Storparten av Trollheimen er fredet. Verneområdene omfatter Trollheimen landskapsvernområde, Innerdalen landskapsvernområde, Svartådalen naturreservat og Minilldalsmyrene naturreservat.

Trollheimen er et populært område for fjellvandring. Det skyldes ikke bare den vakre og varierte naturen, men også de gamle turisthyttene, som ligger idyllisk i gamle setermiljøer. De fleste hyttene er bygd av tømmer, og flere har en alder på vel 100 år.  Innerdalen er et populært turmål og godt egna som dagstur fra Gjøra.

Fra Gjøra kan du gå fra Vollan opp til Vollasetra og videre innover Trollheimen, enten på dagsturer, eller du kan starte eller avslutte fjellturen fra Gjøra.

OVERSIKTSKART OVER TROLLHEIMEN

— Trollheimen landskapsvernområde inneholder flere naturreservat