You have opportunities to scenic walks from Nyheim Lodge to many valleys and mountains.

I Sunndalen skal du ikke trø så mange skritt fra stuedøra før du er i gang med å bestige et fjell.

— Om Heimfjella