Dette er en flott dagstur opp fra Gjøra. Du starter på Gjøra og går først mot Gjørahaugen og deretter følger fjellryggen fra Gjørahaugen  til den 1189 meter høye toppen Ekretinden. Toppen er spektakulær og omtales som Sunndalens svar på Prekestolen.  Her går man på kanten av stupet og der rett ned på Gravemsgårdene. Turen kan evt fortsettes rundt via Vollasetra og ned til Vollan og tilbake langs gammelvegen og Driva til utgangspunktet.

Første del av turen går til Gjørahaugen kan også tas som kort trimtur på 2 timer, den inngår som en av 30 trimturer i Sunndalen.  Gjørahaugen er naturreservat som ble opprettet i 1999.  Området har mange vegetasjonstyper og er en av de mest artsrike lokalitetene i fylket.  På toppen av haugen ligger Flurhytta som hadde observasjonspost for flytrafikk under krigen. Hytta er i dag privateid. På folkemunne sies det at Gjørahaugen er bygd opp av kaffegrut og gamle juletrær.

Turen til Vollasetra kan også tas som en kortere trimtur. Da starter du turen ved Vollan bru.  Vollasetra inngår i Kristiansund og Nordmøre Turistforenings hyttetilbud som selvbetjent hytte.

Mer om Ekkertinden hos outtt.com

— God men bratt sti opp fra Gjøra til Gjørashaugen