Driva og Drivavassdraget er, og har vært, viktig for utviklingen av Sunndalssamfunnet.

Driva har vært en av Norges beste laks og sjø-ørret elver. Dessverre er Drivavassdraget rammet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Arbeidet med å utrydde lakseparasitten er startet. På den offisielle nettsiden for gyrobekjempelsen er de smitteforebyggende tiltakene beskrevet.